เมรุ

เมรุ

1.ชื่อภูเขากลางจักรวาล บนยอดเขาเป็นที่ตั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งเป็นเมืองของพระอินทร์.
2.ที่เผาศพ.