พศจ.ร้อยเอ็ด ตั้งคณะกรรมการออกตรวจการขออนุญาตสร้างวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

พศจ.ร้อยเอ็ด ตั้งคณะกรรมการออกตรวจการขออนุญาตสร้างวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และคณะกรรมการฯออกตรวจสอบการขออนุญาตสร้างวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้ บ้านหนองแสงโพธิธรรม ต.จำปาขัน , บ้านดงเมือง ต.ทุ่งเมือง ,บ้านปทุมทอง ต.น้ำคำ,บ้านพลมั่ง ต.หินกอง และ บ้านใต้โต้โพธิ์ทอง โดยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย