งานมหาพุทธาภิเษก

งานมหาพุทธาภิเษก

พิธีมหาพุทธาภิเษก สมโภชน์หลวงพ่อแสนคำ 19-20 มีนาคม ของทุกปี
ณ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณภาพโดย: อ๋องสติ๊กเกอร์ซิ่ง เคฟล่า โค้งประปา.