ตักบาตรเทโว

บุญเข้าพรรษา

บุญออกพรรษา

ทอดกฐิน

กวนข้าวทิพย์

เวียนเทียน

วัดสำราญ

ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด